Działko wodno-pianowe ALCO typ APF 4-U

Bliższa charakterystyka produktu