PROTEKTA Spółka z o .o.

Imbirowa 8A
02-797 Warszawa

tel.:  (+48-22) 644 46 42,  22 644 18 98,  22 644 19 21,  22 644 34 79
fax: (+48-22) 644 46 59