Prądownica pianowa typ MX-L st

Oferujemy prądownice pianowe typu MX-L...St, produkcji niemieckiej Firmy MINIMAX. Prądownice pianowe stanowią element instalacji gaśniczej pianowej. Prądownice pianowe MINIMAX są wykonane ze stali, a ich powierzchnia jest ocynkowana (opcjonalnie może być dodatkowo lakierowana na kolor czerwony RAL 3000). Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania prądownicy ze stali szlachetnej. Wydajność nominalna prądownicy zależnie od typu przy ciśnieniu 5 bar wynosi od 200 do 3200 l/min.Prądownice pianowe MINIMAX posiadają wymagany przepisami krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych wydany przez CNBOP-PIB oraz krajową deklarację właściwości użytkowych.

Bliższa charakterystyka produktu

Garnek pianowy typ MX-STO

 

Garnek pianowy typ MX-STO, wchodzący w skład zestawu pianotwórczego tj. prądownica pianowa, garnek pianowy i wlew piany, służy do ochrony zbiorników z cieczami palnymi z dachem stałym. Garnek służy do odcięcia strefy par w zbiorniku od instalacji gaśniczej pianowej. Garnek pianowy typ MX-STO jest wykonany ze stali i wyposażony w specjalną membranę. Garnki pianowe występują w wersji ocynkowanej lub ocynkowanej i lakierowanej na kolor czerwony. Garnek pianowy typ MX-STO, produkcji firmy Minimax, posiada krajowy certyfikat  stałości właściwości użytkowych wydany przez CNBOP-PIB oraz krajową deklarację właściwości użytkowych.

Bliższa charakterystyka produktu