Przykładowa autopompa pożarnicza ZIEGLER typ FPN 10-2000-1HH

Bliższa charakterystyka produktu