Działko wodno-pianowe ALCO typ APF 6-U

Bliższa charakterystyka produktu